Sproglig udvikling i musik

På Ole Rømer-skolen arbejdes der systematisk med sprog over hele fagrækken, heriblandt også i de praktisk-musiske fag. I kølvandet på skolens sproglige arbejde opstod ideen om et tværinstitutionelt sangprojekt musikskole og folkeskole imellem, og netop nu er projektet ved at finde sin helt egen form i Høje Taastrup Kommunes nye Børne- og Kulturhus, der samler flere institutioner under samme tag. Videncenter for sang har bedt Lisbeth Hædersdal, organisationsudvikler og sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen samt selvstændig i Sprog i fokus, om at berette om projektet ‘Sprogets Musik’ og sproglig udvikling på en skole med 98 procent tosprogede elever. Artiklen er redigeret af Mette Thue.