Showing 8 Result(s)

Elitens Hemmelighed

Sådan hed det gratis webinar jeg deltog i, i denne uge, målrettet motionsløbere der ønsker at træne mere fokuseret, træne rigtigt, undgå skader og ikke mindst forbedre deres løbsresultater.

Alle ovenstående ønsker besidder jeg – eller det tror jeg nok!

For efter at have deltaget i webinaret, der var virkelig brugbart og inspirerende, slog det mig, at jeg ikke ville komme sovende til disse resultater, men aktivt skulle gøre noget – med andre ord var det ikke helt det kvikfix jeg havde drømt om, da jeg tilmeldte mig – jeg ville gerne have nemme overskuelige ’det her kan du gøre i morgen’ råd, som ikke krævede lang tid at implementere – og det var ikke det jeg fik.

Betyder det så at jeg vil det mindre – nej det gør det bestemt ikke!

Men det betyder, at jeg er blevet mindet om, at for at opnå bedre resultater skal jeg arbejde på at ændre mine vaner, øve mig på at ’gøre nyt’ og være villig/have overskud til at fastholde disse nye rutiner. Alt sammen noget jeg godt vidste, men måske for en kort stund havde glemt.

Dernæst slog det mig, at den følelse jeg sad tilbage med i forbindelse med min egen løbetræning, på mange måder kan overføres til den følelse mange af de lærere, pædagoger og vejledere jeg holder kurser og oplæg for sidder med – blot en tanke?

Alle VIL rigtig gerne, da de ser og anerkender behovet, lige indtil de efterfølgende opdager, at det kræver at de selv skal gøre noget på en helt ny måde, og at de skal bruge tid på at sætte sig ind i en ny metode/teknik, samt bliver mindet om at ’one size fits all’ ikke kan bruges her.  

Vi synes alle, at det ville være fantastisk og dejligt, hvis det var så nemt, at man efter deltagelse i et webinar eller på et kursus stod tilbage med et skræddersyet og ’lige til at bruge i morgen’- forløb/løbeprogram. Vi vil bare gerne have noget, der virker med det samme, og som ikke kræver opøvning af nye metoder, men som kan tilpasses rutinen – med et par små justeringer – vi ved bare også godt, at det er som at tisse i bukserne.

For at lave en ændring af egen praksis, som ofte er indgroet i vores vaner, kræver det, at vi stopper med at gøre som ’vi plejer’, da vi ellers  IKKE vil opnå de resultater, som vi ønsker.

For mig var det lige netop dette webinar ’Elitens Hemmelighed’ der var en øjenåbner, da jeg virkelig GERNE VIL, men efterfølgende sad tilbage med en følelse af slet ikke at have overskud, tid eller de rette redskaber til at komme i gang – vilje var altså IKKE drivkraft nok i sig selv.

Men skal vi alle præstere på eliteniveau, spørger I måske?

Det skal vi ikke, og pointen her er ikke at opfordre til et elitesamfund, men at anerkende at mange rigtig gerne VIL ændre ved tingene og ’gøre nyt’ og levere resultater, men at der kan være mange personlige og arbejdsmæssige grunde til at vi ikke altid får det gjort.

Jeg møder mange engagerede fagpersoner, der alle ønsker, og har viljen til at udvikle, forandre, og opnå bedre resultater inden for det felt de arbejder med, men som for at lykkes har brug for de rette rammer for at kunne sætte sig ind i og lære nye metoder, afprøve og ændre ved egen pædagogisk praksis, vidensdele give og få feedback samt evaluere på de tiltag der sættes i gang. Alt sammen noget der kræver tydelig ledelse og en fælles prioriteret indsats.

Men hvad hvis man alligevel skulle forsøge at justere, tilpasse, ‘gøre nyt’, hvilke råd kan vi så drage nytte af fra webinaret, som kom med tre konkrete råd/hemmeligheder fra eliten:

Hemmelighed #1:
Lær teknikken og gå ned på udstyr  

Hemmelighed #2:
Skab balance – skræddersy din egen struktur

Hemmelighed #3:
Skab nye vaner – du kan ikke undgå succes

Det fik mig til at formulere følgende spørgsmål og gode råd til dig – og mig:  

Lær teknikken og gå ned på udstyr  

1)      Har jeg nok viden på området eller skal jeg læse op på metoder/viden?

2)      Er jeg selv konsekvent i brugen af de metoder jeg kender, og som forskningen siger virker?

3)      Kan jeg  medvirke til at udbrede, det der virker på tværs af fagene?

4)      Behøver jeg de nyeste materialer for at lykkes? Eller kan jeg gå ned på udstyr?

5)      Hvad har jeg allerede til rådighed?

Skræddersy herefter DIN egen struktur

1)      Afdæk dine elever og tag afsæt i deres individuelle behov (få en vejleder til at hjælpe)

2)      Undersøg hvilken struktur der virker inden for de givne organisatoriske rammer

3)      Optag dig selv eller bed om at få observation og feedback

4)      Variér din undervisning/pædagogiske praksis, så du udfordrer både dig selv og eleverne

5)      Del ud af dine erfaringer og glæde ved de resultater du opnår

Nye vaner VIL give dig succes, men husk:

1)      Det tager tid at lære nye vaner – hold fast

2)      Øvelse gør mester – bliv ved

3)      Giv ikke op for hurtigt – pas på med at vende tilbage i gamle mønstre

4)      Samarbejde og fælles forberedelse vil gavne opgaveløsningen


  Jeg tror på at vi alle kan justere og bidrage til bedre resultater, også selvom det ikke er på eliteniveau – for det er bestemt ikke hensigten, men derfor kan vi jo godt hente inspiration og reflektere over, hvorfor vi IKKE altid får tingene til at ske, samt hvem eller hvad der kan hjælpe os med at komme et skridt nærmere målet. 

 

Sproglig udvikling i musik

På Ole Rømer-skolen arbejdes der systematisk med sprog over hele fagrækken, heriblandt også i de praktisk-musiske fag. I kølvandet på skolens sproglige arbejde opstod ideen om et tværinstitutionelt sangprojekt musikskole og folkeskole imellem, og netop nu er projektet ved at finde sin helt egen form i Høje Taastrup Kommunes nye Børne- og Kulturhus, der samler flere institutioner under samme tag. Videncenter for sang har bedt Lisbeth Hædersdal, organisationsudvikler og sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen samt selvstændig i Sprog i fokus, om at berette om projektet ‘Sprogets Musik’ og sproglig udvikling på en skole med 98 procent tosprogede elever. Artiklen er redigeret af Mette Thue.

LYT til podcasten “Sprogligt fokus i alle fag”

Anders Peter Nielsen fra Verdens bedste danske skole var forbi Ole Rømer-Skolen i december måned, for at lave et podcastafsnit med mig om sproglig udvikling i fagene.

I podcasten taler vi blandt andet om mit arbejde med sproget, som sproglig vejleder på Ole Rømer-Skolen i Høje Taastrup Kommune. Lyt til den og få inspiration til at tænke endnu mere sproglighed ind i din egen undervisning.

Én af pointerne i podcasten er netop, at sproglig udvikling er for ALLE elever – ikke kun for tosprogede elever – da ingen elever har fagsprog som modersmål 👍🏻

Vi taler om en artikel jeg skrev sidste år til bladet Falihos – Den finder du hjemmesiden under Artikler. 

 God fornøjelse 😍

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/sprogligt-fokus-i-alle-fag/id1566847770?i=1000596816904

Folder til forældre og elever på mellemtrinnet

Denne folder hedder “Brug sproget” ligesom forældrefolderen til børnehaveklassen udarbejdet af Børne og Undervisningsministeriet i forbindelse med alt ekstramaterialet tilknyttet de obligatoriske sprogprøver. Den kan I finde på prøvebanken.dk under sprogprøver og 0.klasse. 

 
Jeg har forsøgt at efterligne folderen, og gøre den anvendelig til forældre, hvis barn skal til sprogprøve på mellemtrinnet. 

Jeg håber I kan finde inspiration i den og evt. bruge den ude hos jer. 

Årsplanlægning og brug af lærebogssystemer

”Hvor mange lærere tror du kigger i læseplaner og Fælles Mål?…”

Sådan lød spørgsmålet der henkastet blev stillet hen over bordet forleden – mit svar var: ”Det ved jeg ikke, men det vil jeg da så sandelig håbe, at de fleste gør. Jeg gør i hvert fald i mit arbejde med vejledning af mine kollegaer, for hvis ikke lærerne er klar over, hvad eleverne skal lære på det pågældende klassetrin, kan de jo heller ikke tilrettelægge en undervisning, der sikrer at de lærer det?”

På en skole omfattet af obligatoriske sprogprøver, kan det desuden få mere alvorlige konsekvenser i sidste instans, hvis den tosprogede elev eksempelvis ikke kan det han/hun skal kunne jf. Fælles Mål dansk som andetsprog supplerende. Ergo skal vi, som lærere og vejledere, kigge på Fælles Mål, og tilrettelægge en undervisning der sikrer at eleven undervises inden for de kompetenceområder han/hun forventes at kunne og sprogprøves i efter pågældende klassetrin.   

Jeg er klar over, at mange lærere benytter sig af indkøbte lærebogssystemer samt undervisningsmaterialer/portaler på nettet, der alle sammen skriver, at de dækker over de videns- og – færdighedsområder samt kompetencemål eleverne skal kunne inden for pågældende emne og klassetrin. Det betyder desværre at mange lærere naivt tror/håber, at hvis de blot følger lærebogssystemet, er de sikret en undervisning der lever op til det der står i læseplanerne, Fælles Mål og vejledningerne for faget.

Jeg ved godt, at jeg er provokerende når jeg påstår, at det er alle der gør sådan, men ikke desto mindre, er der en overvægt af lærere der arbejder sådan, og som ofte glemmer at orientere sig i læseplanerne og justere på valg af indhold fra år til år.  

Virkeligheden er mange gange den, at lærebogssystemerne indeholder flere kapitler end nødvendigt, hvorfor det kan være en god ide at gennemgå bogen og udvælge de kapitler/indhold som eleverne skal lære, i stedet for at følge bogen slavisk fra ende til anden, og stresse over ikke at have tid nok til det hele – du skal IKKE nå det hele. Desuden er de tværgående temaer som sproglig udvikling, it og medier samt innovation og entreprenørskab ikke altid medtænkt i bogsystemerne/portalerne, hvorfor der skal være plads til at du, som lærer kan supplere med det der ligger inden for rammerne for faget.

I mit arbejde med at sætte fokus på sproglig udvikling i fagene, hører jeg ofte kommentarer som; ”Det har vi slet ikke tid til.”, ”Nu når vi ikke næste kapitel” eller ”Det tager jo meget længere tid at komme igennem forløbet, hvis det skal stilladseres i den grad, – det kan vi ikke gøre hver gang”. Jeg må bare fastslå, at der SKAL være tid til at arbejde med sproglig udvikling og stilladsering.

Hvad er pointen med at hoppe videre i et tempo, hvor ingen kan følge med, og hvor eleverne ikke har sprog til at formulere/beskrive/forklare/begrunde/redegøre for, hvad det er for et fagligt emne de netop har arbejdet med.

 

Jeg vil foreslå følgende:

 1. Sæt jer sammen i fagteamet og gå ind på EMU.dk. Her kan I finde en film udarbejdet om faghæftet til netop jeres fag. Se filmen sammen.
 2. Dyk ned i læseplanerne, Fælles Mål og vejledningerne for faget, og tag en fælles drøftelse af, hvordan I kommer omkring de forskellige kompetenceområder – brug evt. de nye fagdialogkort der også er udviklet til formålet. Find dem under hvert fag; ”Om faget”.
 3. Overvej hvad I skal/kan supplere bogsystemet med i løbet af året, for at sikre I kommer omkring alle færdigheds- og vidensområderne, kompetencemålene samt de tværgående temaer i det pågældende fag.
 4. Tal om sproglig udvikling og hvordan I medtænker dette i undervisningen. Har I brug for hjælp udefra, fra en dsa/sproglig vejleder eller kan I klæde hinanden på i teamet?
  Husk at der ligger en ny vejledning til sproglig udvikling på EMU.dk:
  https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Sprog i Fokus

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sprog i Fokus.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Sprog i Fokus indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på sprogifokus.nu er Sprog i Fokus, Opalvej 8, 2730 Herlev, cvr nr. 41905727

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Simply.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse lisbeth@sprogifokus.nu.

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik hos Sprog i Fokus

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: lisbeth@dansksomandetsprog.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Sprog i Fokus
Opalvej 8
2730 Herlev
Telefon: 26524140
Email: lisbeth@dansksomandetsprog.dk